MÅNGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN FÖR ATTEFALLSHUS

Attefallshus från Enkelrum, enkelrum.se.

Attefallshusen introducerades för några år sedan och har blivit omåttligt populära. Inte så konstigt: de nya reglerna ger dig möjlighet att bygga ett hus på max 25 kvadratmeter på tomten, helt utan bygglov. Attefallshuset får användas på det sätt som du som ägare finner lämpligt. Du kan bygga ett sovloft på huset. Och du kan också, om du så önskar, placera ditt attefallshus i bostadshusets omedelbara närhet. Det här fina poolhuset kommer från Enkelrum, som för en rad olika modeller friggebodar och attefallshus. Mysigt att ta en bastu efter doppet!
Innan du börjar bygga ditt Attefallshus: I de flesta kommuner krävs det en bygganmälan för att få bygga en ”attefallare”. Tänk på att den högsta höjden från mark till taknock får vara max fyra meter. Om du uppför attefallshuset närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs grannarnas medgivande (nekar grannarna får byggnadsnämnden avgöra genom att du ansöker om bygglov). Du får inte heller bygga attefallshuset för nära stranden, det vill säga normalt inom 100 meter från hav, sjö och vattendrag, utan särskilt tillstånd. Nära järnvägsområde finns också särskilda regler. Kontakta byggnadsnämnden i din kommun om vad som gäller i ditt fall!