Inred med levande element

Som nämnt tidigare i en annan artikel är det fördelaktigt att inreda sitt hem med växter, men det kan också vara väldigt bra att försöka få in levande element i sitt hem i form av vatten och eld. En annars tråkig och intetsägande inredning kan lätt bli magisk med hjälp av en brasa eller fontän.

Det är inte så svenskt att ha en inomhusfontän, det är troligtvis vanligare i länder med varmare klimat. Däremot är det inte alls ovanligt med en brasa i hemmet, vilket du kan skaffa även om du bor i hyreslägenhet.

Inred med eld och vatten

Din inredning blir lite extra speciell och tilltalande om du kan få in eld och vatten på något sätt. Det går att göra på flera sätt. Bor du i hus kanske du redan har en eldstad och då är det ju toppen, men bor du i hyreslägenhet har du sannolikt inte det. Det går naturligtvis inte att bygga in en egen eldstad, men du kan ordna med alternativa lösningar genom exempelvis en elektrisk eldstad eller en etanoldriven eldstad. Föredrar du äkta och levande eld och du uppnå eld genom att tända lite ljus.

Att få in vatten i sitt hem på ett sätt som inte kan riskera att skapa en vattenskada är enklast genom en liten inomhusfontän eller ett akvarium. Det finns inomhusfontäner i många olika storlekar och den kan vara så liten som en vattenmelon eller så stor som en dörr. En inomhusfontän bidrar även till att förbättra inomhusluften genom att göra den lite fuktigare, vilket kan vara bra under vinterhalvåret när luften kan bli väldigt torr och obehaglig.

Sist men inte minst bör det nämnas att det är viktigt att tänka på säkerheten om du ska inreda med eld och vatten. Gör inget som kan riskera säkerheten för dig, ditt hem eller någon annan.