EGET HEMMASPA I KÄLLAREN

BILDTEXT: Inred ditt hemmaspa till en ombonad plats, kanske med relaxmöbler och eldstad. Höjer garanterat mysfaktorn! Badkar, blandare och badrumsmöbler kommer från Gustavsberg.

Många drömmer om att inreda källaren till ett eget hemmaspa. Smart, eftersom källarutrymmet ofta står där oanvänt och övergivet, och eftersom ett spa med mysiga funktioner som bastu och relaxavdelning ger en härligt vardagslyxig känsla! Björn Hellman, expert på våtrumskonstruktioner, spackel och bruk på Ardex, tipsar om vad man ska tänka på inför spabygget.

Dubbeldusch är härligt. Här kan familjen duscha tillsammans! Duschseten heter G1 och kommer från Gustavsberg.

För inte så många år sedan byggdes de flesta hus med källare. Där placerades matkällaren och oljepannan, där fanns snickarbänken och garaget. Källarutrymmet byggdes ofta så enkelt som möjligt, med betongplatta på marken utan isolering under och oisolerade väggar i betong som ”andades” ut fukten. Nu är det mer ovanligt att bygga hus med källare: De är relativt oekonomiska och svåra att bygga jämfört med de moderna grunder vi har på husen idag.
Källaren har alltså sprungits om av mer moderna lösningar. Men fortfarande finns många, många villor med källare kvar från tiden då källaren var standard. Det blir också allt vanligare att inreda sina källare. Förra året hamnade ett eget hemmaspa i källaren högt upp på listan på vad villaägarna helst vill göra med sitt källarutrymme, om man får tro expertisen. Björn Hellman på Ardex, experter på våtrumssystem och världsledande inom området spackel och bruk, tycker dock att det finns en hel del att tänka på när man vill inreda spa i källaren. En källare ligger ju under mark, och är en känslig miljö på många sätt. Om man inte utför spabygget på rätt sätt får man snart problem med lukt och fukt, menar han.
Varför är en källare en extra känslig miljö?
– I en källare står golv- och väggytor ofta utan underliggande respektive utvändig isolering och i direkt markkontakt. Då kan det tränga in vatten och fukt. Väggar och golv måste kunna andas bort fukten. En oisolerad källare får därför inte stängas in med den sortens tätskikt som normalt används i badrum. Det står också i branschreglerna för keramik i våtrum att just oisolerade källare är undantagna från reglerna om ett diffusionstätt tätskiktssystem i våtrummet.

Bad&Kökguidens expert tipsar om vad man ska tänka på när man ska bygga. Interiören är från Tylö.
En källare är fuktkänslig och fuktutsatt. Just i ett hemmaspa använder man en hel del vatten, så man tillför hela tiden fukt i utrymmet. Då gäller det att se till att man har god ventilation i sitt hemmaspa, kanske till och med en avfuktare som håller koll på att fukthalten håller sig på en bra nivå. Rummet bör ha en relativ luftfuktighet på cirka 50-55 procent. Om den relativa fukthalten överstiger 75 procent under en längre period kan mögelangrepp börja.
Hur börjar man om man vill inreda hemmaspa i sin källare?
– Jag rekommenderar att ta hjälp av någon sakkunnig. En källare är som sagt en känslig del av huset och det finns stor risk för skador om inte våtrummet byggs på rätt sätt. Det första man ska göra är att inspektera och lära känna sin källare. Är väggar och golv oisolerade? Finns tillskjutande fukt, det vill säga kan man se fuktgenomslag i väggen? Om man upptäcker fukt och skador ska dessa åtgärdas på fackmannamässigt sätt innan man sätter igång med själva spaanläggningen. Först när allt ser bra ut och den oisolerade källaren fungerar som en källare ska, det vill säga med golv och väggar som andas, en bra ventilation och med en sund fukthalt, kan man inreda sitt hemmaspa.
Hur gör man?
– Det är egentligen inga konstigheter, det handlar bara om att köpa rätt produkt och följa instruktionerna. Ett hemmaspa är ju ett våtrum och ska behandlas som ett sådant, i den miljö det ska byggas. I ”vanliga” våtrum ovan mark gäller som sagt Byggkeramikrådets, BKR:s, branschregler, med ett tätt våtrumstätskikt på väggar och golv. När det gäller oisolerade källare fungerar det ju på ett annat vis. Det är faktiskt inte alla plattsättare och våtrumsföretag som har kunskap om hur man ska göra i källare och kan göra det på rätt sätt, så det gäller att hitta rätt hantverkare.
När det gäller våtrum i oisolerade källare används en särskild typ av avancerat våtrumssystem, som håller tätt från duschvattnet men ändå låter väggarna andas. Tätskiktet bakom kakel och klinker är alltså diffusionsöppet men ändå vattentätt. Man kan likna det vid en Goretex-jacka: Ytskiktet håller tätt för de stora vattendropparna från dusch och bad, men andas ut vattenångan. Det är samma sorts våtrumssystem som använts i över 20 år i stora badanläggningar och i stenhus runt om i Europa, så det är väl beprövat.
Berätta om hur tätskiktet appliceras!
– Det är inte alls krångligt att använda utan fungerar i mångt och mycket som vilket tvåkomponentssystem som helst. Det är viktigt att följa instruktionerna som medföljer för ett korrekt resultat. Den plattsättare som känner sig osäker kan alltid ringa till vår support på vår tekniska avdelning.
Hur hittar man en bra hantverkare?
– Man kan alltid kontakta oss så kan vi tipsa om hantverkare som har erfarenhet och kompetens att använda vårt speciella diffusionsöppna system. Att hantverkaren är medlem i BKR är en kvalitetsgaranti, men jag tycker inte man ska nöja sig med det. Som kund ska man ta in referenser och höra sig för med tidigare kunder om de är nöjda. När arbetet är utfört bör man be entreprenören om ett våtrumsintyg och också en monteringsbeskrivning, alltså hur jobbet är utfört. Det ska man spara som en värdehandling och visa upp när så krävs, som vid en försäljning eller om försäkringsbolaget önskar det.

———————————
Så fixar du ett torrt och fint hemmaspa i källaren
– Före byggnationen: Kontrollera att källaren inte är fuktig. Om den har fukt- eller mögelskador, åtgärda på lämpligt sätt (fråga en byggexpert).
– Använd rätt tätskikt, det vill säga inte ett traditionellt tätskikt för våtrum utan ett som är speciellt utformat för att ”andas”.
– Placera gärna dusch och badkar vid innerväggar så slipper du fuktbelasta ytterväggarna.
– Se till att du får rätt fall till golvbrunn (kan behöva bila och gjuta om).
– Tillgodose bra ventilation.
– Komplettera eventuellt med en avfuktare för att minska fuktbelastningen. En avfuktare som känner av när den relativa fuktigheten blir för hög är en klok och inte alltför kostsam investering.
– Använd aldrig täta eller organiska ytskikt mot yttervägg och golv, som till exempel trägolv, träpanel eller täta plastfärger.
————————————
——————————————————
8 tips för att undvika fukt i källaren
1. Fuktskador i källare kommer ofta från marken under och runt huset. Källaren och grunden kan förses med utvändiga fuktskydd om så behövs.
2 Källare kan även drabbas av mögelskador och fuktskador inifrån. Läckande rör är en bov. Kontrollera regelbundet att det inte finns synliga läckage från rör och kopplingar.
3 Se till att marken lutar bort från huset.
4 Se till att du har bra dränering runt huset (tänk på att en dränerings livslängd är begränsad, cirka 50 år är schablonen).
5 Kolla innerväggar efter sprickor och mattsläpp.
6 Inspektera dina källarfönster då och då, både från utsidan och från insidan.
7 Var försiktig med att gräva ur källaren – du kan hamna lägre än dräneringen eller för nära grundvattennivån.
8. Se upp med dålig lukt i källaren, synliga fuktfläckar, flagnande färg eller puts. Liksom ingjutna träreglar, isolering och träpanel som lagts direkt mot källarväggen.
(Anticimex, Ardex)
—————————————